Rund- en kalfsvlees van eigen Blonde d'Aquitaine

Rundvlees - los te bestellen

€40/kg

€30/kg

Klein pakket rundvlees

Groot pakket rundvlees