De geschiedenis van de Lommelsehoevewinkel en vzw het Groeiveld

Tot midden jaren '90 was de boerderij of Eymard Baptiste hoeve in het bezit van de Paters van het Heilig Sacrament. De boerderij had toen enkel dieren. Omdat de eigenaar de uitbating niet meer kon verder zetten, werd de boerderij verkocht aan de familie Verpoorten, die deze uitbating verder wilde zetten als hobby. Zij verkleinden het aantal dieren en deden bijkomstig aan akkerbouw.

In 2006 startten we naast asperges met het telen van andere groenten, vooral koolsoorten, blauwe bessen, sla, selder en probeerden we elk jaar ons groenteassortiment uit te breiden. De hoofdteelt was en is echter nog altijd de asperges.

Sinds 2007 zijn wij een erkende zorgboerderij en hebben wij de nodige ervaring opgedaan in de opvang van doelgroepen uit verschillende sectoren van de zorg. We ontvangen mensen met beperkingen (lichamelijk, verstandelijk of psychisch), chronisch zieken, (dementerende) ouderen, jongeren met gedrags- of emotionele problemen, mensen die in armoede leven, langdurig werklozen en mensen met een burn-out, met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden.

2016 was een heel bewogen jaar, door de voortdurende veranderingen en investeringen was ik in moderne termen een slaaf geworden van mijn eigen bedrijf. Hierbij kwamen nog een aantal privéveranderingen waardoor ik genoodzaakt was het bedrijf volledig te herstructureren en even te vertragen, zodat we een andere kijk kregen zowel op het bedrijf als het leven. Ik kwam bewuster in het leven te staan. Het bedrijf werd stilletjes aangepast aan het leven in en met de natuur, maar vooral ook op het tempo van de natuur.

Na zoveel jaren op een natuurlijke wijze producten geproduceerd te hebben, werden in 2018 de eerste stappen gezet richting biologische productiemethode. 

Op 21 december 2019 hebben we met trots de vzw genaamd 'zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld' opgericht. Nu en in de toekomst blijven we met veel passie ons mooie initiatief verder uitbouwen.

Wees welkom en kom gerust eens een kijkje bij ons nemen!

Vriendelijke groet

Geert Verpoorten