Runds- en kalfsvlees van eigen Blonde d'Aquitaine

Rundsvlees - los te bestellen

Klein pakket rundsvlees

Groot pakket rundsvlees

Kalfsvlees - los te bestellen

Klein pakket kalfsvlees

Groot pakket kalfsvlees