Vlees van eigen scharrelvarkens - Duroc/Pietrain

Scharrelvarkensvlees - los te bestellen

€26,5/kg

Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.

Klein pakket scharrelvarkens

Groot pakket scharrelvarkens